Examencommissie

Examencommissie MTA®, MTB®, MTC®, MMT
De examencommissie Opleiding Medische Techniek (OMT) houdt toezicht op een correcte gang van zaken met betrekking tot het voorbereiden, uitvoeren en beoordelen van de examens Medische Technologie MTA®, MTB® en MTC®.

De examencommissie is samengesteld uit leden die aantoonbare deskundigheid, ervaring en specifieke expertise op een vakinhoudelijk gebied bezitten, zoals medische techniek, onderwijs, toetsingsexpertise en de (medische) industrie.

Overzicht leden (per 1 juli 2011)

 

Voorzitter:  Dhr. dr. W.N.J.C. van Asten
  • Hoofd Klinische Fysica Atrium ziekenhuis te Heerlen
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)   
  • lid subexamencommissie Stralingshygiëne
37-asten
  
 Leden:  Dhr. Ir. J.P. Van Dijk
  • Coördinator Enginering Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
 37-dijk
  
 Dhr. E. Lugthart
  • Nederlandse vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg (NVTG)
 37-lugthart
  
  
 Dhr. C. Schot
  • Bestuurslid VZI
37-schot 
  
  
  
Dhr. N. Laheij
  • oud-bestuurslid VZI 
 37-laheij
  
 Secretaris:   Mw. drs. C.A.H. van der Waal
  • Opleidingdscoördinator bij Intop Zorgsector
 37-waal

 

Noorderweg 60 | 1221 AB Hilversum | Tel: 035 624 22 33 | Fax: 035 640 07 06 |  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.