Manager Medische Technologie (MMT)

De opleiding MMT is bedoeld voor medisch instrumentatietechnici en fysici die manager zijn van een afdeling medische technologie of de ambitie hebben manager daarvan te worden. De opleiding kan eveneens gevolgd worden door medisch instrumentatietechnici en fysici die zichzelf willen bekwamen op het gebied van management in het kader van persoonlijk ontwikkeling.

Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici (VZI)
Ten behoeve van de opleiding MMT heeft Intop Zorgsector een beroepsprofiel opgesteld, op basis waarvan de manager medische technologie op een adequate wijze leiding kan geven aan een medisch technologische afdeling van een ziekenhuis. Overeenkomstig dit profiel dienen studenten ten minste over het diploma MTB of overeenkomstig niveau te beschikken en te voldoen aan de HBO-variant van het VZI-beroepsprofiel.

Opbouw van de opleiding MMT
De opleiding MMT bestaat uit 4 modules:

  1. Structuur & Organisatie van de Gezondheidszorg
  2. Management op afdelingsniveau Medisch Instrumentele Dienst
  3. Persoonlijke effectiviteit (incl. rapportage LIFO® model)
  4. Training Managementvaardigheden

Module Structuur & Organisatie van de Gezondheidszorg
De module richt zich op de organisatie en structuur van een ziekenhuis in het algemeen en de afdeling medische technologie in het bijzonder. Aan de orde komen wetgeving, organisatie en financiering.

Module Management op afdelingsniveau Medisch Instrumentele Dienst
Deze module richt zich op de managementkennis en -vaardigheden waarover de afdelingsleider van een medisch-technologische afdeling van een ziekenhuis moet beschikken. Aan de orde komen: gevoel voor bestuurlijke verhoudingen binnen een ziekenhuis, beleid, leidinggevende vaardigheden, kwaliteitszorg en risicomanagement.

Module Persoonlijke effectiviteit (incl. rapportage LIFO® model)
In deze module wordt aandacht besteed aan het vergroten van zelfinzicht. Studenten leren op een praktische wijze doelmatig, effectief en succesvol managen.

Module Training Managementvaardigheden
In deze module komen de praktische vaardigheden van een manager van een medisch-technologische afdeling in een ziekenhuis aan de orde. Behandeld worden projectmanagement, human resource management, financieel management en offerteanalyse.

Studieduur
De opleiding duurt 1 jaar.
Er wordt op 21 dagen, gemiddeld 2 vrijdagen per maand, lesgegeven en/of getraind.
De lessen beginnen om 09:30 uur en eindigen om 16:30 uur.

Studiebelasting
De totale studiebelasting van deze opleiding is 252 uur, inclusief de intervisie-bijeenkomsten. De voorbereiding per les is gemiddeld 2 á 3 uur.

Diploma
De student die voldaan heeft aan al zijn verplichtingen betreffende opdrachten ontvangt het diploma Manager Medische Technologie.

Kosten
De opleiding kost € 6.250,00, btw-vrijgesteld. Inbegrepen zijn lesmateriaal, catering, examinering, diplomering en parkeerkosten.

Aanmelding
Voor aanmelding voor de opleiding Manager Medische Technologie dient u een aanmeldingsformulier te downloaden en in te vullen. U kunt een informatiepakket aanvragen via telefoonnummer 035-6242233.

Noorderweg 60 | 1221 AB Hilversum | Tel: 035 624 22 33 | Fax: 035 640 07 06 |  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.